Algemene voorwaarden: 

 

Mindy maakt foto's (Mindy Simons) hierna genoemd ‘de fotograaf’; Hooilingenstraat 76, 3730 Hoeselt. Als u een fotosessie vastlegt gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.

 

 • De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze prestaties zijnde fotosessies, producten en andere diensten.
 • Alle prestaties met betrekking tot fotografie sessies dienen in cash of per payconic betaald te worden na afloop van de sessie. (uitgezonderd B2B)
 • Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsaanpassingen.
 • De prijzen van de locatiesessies zijn inclusief een straal van 20 km rondom Hoeselt. Indien je een sessie buiten deze straal boekt wordt er een vervoerskost aangerekend.
 • De foto's worden geleverd in JPEG formaat in hoge resolutie en mogen NIET bewerkt worden met filters of dergelijke. Als je graag iets wenst te bewerken mag je altijd even contact opnemen.
 • Beeldmateriaal gemaakt door Mindy maakt foto’s wordt standaard NIET gebruikt op social media. Dit wordt ALTIJD in samenspraak met de klant gedaan.
 • Beeldmateriaal gemaakt door Mindy maak foto's blijft eigendom van de fotograaf. U heeft het recht deze te gebruiken op social media, prints,.. bij voorkeur met vermelding 'mindy maakt foto's of www.mindymaaktfotos.be'. Als u deze voor commerciële doeleinde wenst te gebruiken dient u eerst contact op te nemen met de fotograaf.
 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.
 • De fotograaf maakt een selectie van de gemaakte foto's. De andere (en dus niet bewerkte) foto's kunnen onder geen beding verkregen worden. 
 • Cadeaubonnen hebben een geldigheid van 1 jaar. Contacteer de fotograaf tijdig voor een afspraak te plannen (minstens 3 maanden alvorens de geldigheid verloopt)
 • Voorwaarden enkel geldig op huwelijk: de reservatie is pas bindend na ontvangst van een voorschot. (dit bedraagt 10% van de totale som). Indien u de reservatie annuleert, dan wordt het voorschot niet terugbetaald. 
 • De fotograaf garandeert enkel een veilige bewaring van de foto's tot het moment van aflevering. U dient deze dus zelf in meervoud te bewaren.
 • De instructies die de fotograaf tijdens een fotosessie voorstelt zijn louter voorstellen. De fotograaf is niet aansprakelijk voor lichamelijke of materiele schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, verlies van goederen... 
 • De aansprakelijkheid van de fotograaf is in elk geval beperkt tot terugbetaling van ontvangen bedragen.
 • De fotograaf kan deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden.