Algemene voorwaarden: 
 
Mindy maakt foto's (Mindy Simons) hierna genoemd ‘de fotograaf’; Hooilingenstraat 76, 3730 Hoeselt. Als u een fotosessie vastlegt gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden.
 
Gebruik

 • Beeldmateriaal blijft onze eigendom, maar u heeft het recht om het te gebruiken voor niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde van deze bronvermelding: “Mindy Maakt fotos/www.Mindymaaktfotos.be”
 • Foto’s worden afgeleverd in jpg formaat, en mogen daarna niet meer bewerkt worden zonder ons akkoord. RAW bestanden worden onder geen geding afgeleverd. 
 • Uw toestemming zal worden gevraagd voordat beeldmateriaal wordt gebruikt op onze site of sociale media.
 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.

Reservaties en annuleringen

 • In sommige gevallen wordt er een voorschot gevraagd, deze reservatie is ook pas bindend na het ontvangen van het voorschot.
 • Indien u de reservatie annuleert, dan wordt het voorschot niet terugbetaald. Indien u ons tijdig contacteert zodat we andere klanten kunnen helpen, dan kunnen we overeenkomen dat het voorschot hergebruikt wordt als krediet voor een andere reservatie.
 • We doen onze uiterste best om uw sessie niet te annuleren. In zulke uitzonderlijke gevallen wordt u een vervangende fotograaf voorgesteld of ontvangt u enkel de betaalde bedragen terug.
 • Het is mogelijk dat we u van op afstand concrete voorstellen doorsturen om beeldmateriaal te laten drukken. We bieden enkel maatwerk aan, waardoor er nooit een herroepingsrecht van toepassing is op uw bestelling.

Prijzen en betaling

 • Prijzen op sociale media of via referenties zijn niet bindend. Enkel de prijs die op de website staat is correct. (bij het boeken)
 • Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsaanpassingen.
 • De betaaltermijn van facturen is 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald. Indien u te laat betaalt, dan wordt een betalingsherinneringskost aangerekend van €20, alsook dagelijkse interesten aan een interestvoet van 10% per jaar. Het beeldmateriaal wordt in dit geval slechts 1 maand na de betalingsherinnering bijgehouden.
 • Het beeldmateriaal wordt pas afgeleverd nadat de volledige factuur werd betaald.
 • Geschenkbonnen hebben een geldigheidsduur van 1 jaar na uitgiftedatum. Contacteer ons gerust indien u twijfelt over het tijdige gebruik van de geschenkbon.

Garanties

 • We doen ons best om kwalitatief beeldmateriaal af te leveren, bewerkt in onze eigen stijl, zoals u kan terugvinden op onze website of zoals we met u zijn overeengekomen. We delen geen onbewerkt of niet geselecteerd beeldmateriaal op uw verzoek omdat dit onze reputatie zou kunnen schaden.
 • We garanderen slechts de veilige bewaring van het beeldmateriaal tot het moment van de aflevering. U dient deze dus zelf in meervoud te bewaren.

Klachten en aansprakelijkheid

 • Klachten of vorderingen worden enkel aanvaard binnen de week nadat u daar kennis van neemt.
 • Onze instructies tijdens sessies zijn slechts voorstellen. We zijn niet aansprakelijk gesteld voor lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door vallen, uitglijden, verlies van goederen, diefstal, etc.
 • De aansprakelijkheid van Mindy maakt foto's is in elk geval beperkt tot terugbetaling van ontvangen bedragen.
 • Enkel de Belgische wetgeving is van toepassing en enkel de rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd.

 

De fotograaf kan deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik wijzigen. De wederpartij dient regelmatig kennis te nemen van de toepasbare voorwaarden